MGBP w programie Orange dla bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie w 2013 roku przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek” i otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 2.689,73 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i filiach.

Otrzymana w ramach programu dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu użytkownikom biblioteki głównej w Zalewie oraz filii w Jerzwałdzie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz na częściowe pokrycie kosztów oprogramowania antywirusowego.

Celem programu „Orange dla Bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

orange