Szkolenie bibliotekarzy w Iławie

4 kwietnia 2012  r.  pracownicy naszej biblioteki wraz z bibliotekarzami z powiatu iławskiego wzięli udział w spotkaniu, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. Spotkanie zaczęło się od prezentacji poświęconej czytelnictwu w 2011 r. na terenie naszego powiatu. Następnie zaczęła się część warsztatowa. Pani Agnieszka Buczyńska z Przedszkola nr 5 w Iławie pokazała uczestnikom jak można, z prostych i tanich materiałów, zorganizować ciekawe zajęcia dla dzieci czy też wykonać bardzo pomysłowe dekoracje dla biblioteki.