Ks. Jan Litwin czytał dzieciom

W piątek 19 października 2012 r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie na kolejnym spotkaniu z cyklu „Całe Zalewo czyta dzieciom” miała zaszczyt gościć ks. Jana Litwina, emerytowanego wieloletniego proboszcza parafii Zalewo. W spotkaniu wzięła udział grupa 5-6 latków z Przedszkola Miejskiego w Zalewie pod opieką Danuty Tankielun.

Dzieci z uwagą słuchały czytanej przez gościa specjalnego bajki Doroty Kozioł pt. „Owieczka Mela”. Z zainteresowaniem przyglądały się oraz przysłuchiwały przyniesionej przez Księdza owieczce, o której mowa była w bajce. Przedszkolaki odpowiadały księdzu na pytania, same je też zadawały, zaśpiewały również piosenkę. Każde dziecko opuściło bibliotekę uśmiechnięte, z batonikiem w ręku od Księdza.