DZIECI Z ZERÓWKI NA SPOTKANIU Z RADNYMI

10 listopada 2011 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Całe Zalewo czyta dzieciom”.  Tym razem do wysłuchania bajek zostały zaproszone dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Zalewie. Gośćmi spotkania były: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek oraz radna Halina Krajnik .

Po uważnym wysłuchaniu bajek oraz krótkiej rozmowie na ich temat, dzieci dowiedziały się od Pani Iwony Parzyszek, czym zajmuje się Rada Miejska, ilu jest radnych i w jaki sposób się ich wybiera. Dzieci miały okazję zobaczyć salę, w której  odbywają się posiedzenia komisji. W tym celu wszyscy uczestnicy spotkania udali się do siedziby sąsiadującego z biblioteką Urzędu Miejskiego, przy okazji podpatrując pracę samorządowców w poszczególnych działach oraz zwiedzając gabinet burmistrza.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie sali sesyjnej, w której obraduje Rada Miejska. Pani Iwona Parzyszek wytłumaczyła dzieciom, w jaki sposób rada podejmuje uchwały oraz jak wygląda głosowanie.

Dodaj komentarz