Książka na telefon

„Książka na telefon” to bezpłatna usługa Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie skierowana do zamieszkujących miasto i gminę Zalewo osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek oraz stopień niepełnosprawności nie mają możliwości dotarcia do biblioteki i wypożyczenia książek. W obecnej sytuacji epidemicznej usługę kierujemy również do seniorów, którzy nie chcą wychodzić z domu.

Wystarczy zadzwonić pod nr 89 758 81 44 lub skontaktować się z nami elektronicznie bpzalewo@wbp.olsztyn.pl,  a bibliotekarze dostarczą zamówione książki w uzgodnionym terminie i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostarczane książki są po trzydniowej kwarantannie oraz każdorazowo wracając od czytelnika są ponownie jej poddawane.

W ramach usługi można wypożyczać książki, audiobooki, muzykę na płytach CD, „Zapiski Zalewskie” oraz filmy na DVD. Dla osób słabo widzących oraz tych, którzy chcą dać odpocząć oczom oferujemy książki z dużą i bardzo czytelną czcionką z serii „Duże Litery”.

Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach i pomagają w doborze lektury. Można też skorzystać z naszego katalogu

Zachęcamy do skorzystania z naszej nowej usługi.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z USŁUGI „KSIĄŻKA NA TELEFON”
W MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZALEWIE

 

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1.

Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Zalewo, którzy ze względu na wiek, stopień niepełnosprawności,  zły  stan  zdrowia  nie  mają  innej  możliwości  wypożyczenia  zbiorów bibliotecznych.

2.

Usługa dostawy i odbioru zbiorów bibliotecznych jest bezpłatna.

3.

Zbiory  biblioteczne  można  zamawiać  codziennie  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres bpzalewo@wbp.olsztyn.pl lub telefonicznie od wtorku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 i w sobotę w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 89 758 81 44

4.

Usługa „Książka na telefon” obejmuje wyłącznie zbiory biblioteczne będące własnością Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

5.

Zamówione  zbiory  będą  dostarczane  do  domów  Użytkowników  przez  pracowników  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie raz w miesiącu w uzgodnionym terminie.

6.

Przy  zapisie  Użytkownik  powinien  okazać  dowód  tożsamości  oraz  wypełnić  i  podpisać Zobowiązanie Użytkownika.

7.

Użytkownik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w Zobowiązaniu Użytkownika.

8.

Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Użytkownicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

 

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1.

Użytkownik jednorazowo może wypożyczyć łącznie 10 jednostek inwentarzowych zbiorów (książek, czasopism, audiobooków, filmów i muzyki na płytach CD).

 

2.

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3.

Użytkownik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników.

 

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

1.

Użytkownik  powinien  starannie  obchodzić  się  z  wypożyczonymi  materiałami  bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.

Za  szkody  wynikłe  z  zagubienia,  uszkodzenia  lub  zniszczenia  materiałów  bibliotecznych odpowiada Użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Pracownicy  Biblioteki  na  prośbę  Użytkownika  udzielają  informacji  o  książkach,  pomagają  w doborze literatury.

2.

Użytkownik  nie  stosujący  się  do  przepisów  niniejszego  Regulaminu  może  być  czasowo,
a  w  szczególnie  drastycznych  przypadkach  na  stałe  pozbawiony  prawa  korzystania  z  usługi „Książka na telefon”.

3.

Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

4.

Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.