Projekt „E-kompetencje bez barier”. Bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie został utworzony E-klub, w którym są prowadzone szkolenia grupowe w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt polega na organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców gminy Zalewo podnoszących swoje kompetencje cyfrowe, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych, np. dokonywanie zakupów online, planowanie przejazdów i podróży – wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych, korzystanie z e-katalogu biblioteki.
Szkolenia skierowane są do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności fizycznych.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
tel. 89 758 81 44
e-mail: bpzalewo@wbp.olsztyn.pl
Serdecznie zapraszamy.