Zbiory

Księgozbiór

Struktura zbiorów biblioteki w Zalewie według działów (stan na 31.12.2019 r.):
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2379 wol.
– literatura piękna dla dorosłych – 4698 wol.
– literatura popularnonaukowa – 2638 wol.

Razem 9715 książek.

Zbiory specjalne

Oprócz książek gromadzimy także zbiory specjalne. Są to głównie materiały audiowizualne: audiobooki, muzyka na płytach CD, bajki i filmy na DVD oraz encyklopedie multimedialne. Na koniec roku 2019 zbory specjalne liczyły 153 jednostek.

Dokumenty życia społecznego

Są to materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze, głównie  informacyjnym, propagandowym i reklamowym. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia społeczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego. Są to głównie druki ulotne,  afisze, plakaty, zaproszenia, formularze ankiet, programy imprez, plany i mapy. Gromadzimy także wycinki z prasy lokalnej. Zbiory te stanowią źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia miasta i gminy Zalewo.

Czasopisma

Biblioteka w Zalewie stale prenumeruje „Gazetę Olsztyńską”. Udostępniamy również na miejscu oraz wypożyczamy do domu „Zapiski Zalewskie”, biuletyn wydawany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej.

Dodaj komentarz