Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego i internetu

1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne i dostępne dla każdego mieszkańca  i gminy Zalewo i służy przede wszystkim do celów edukacyjnych i informacyjnych.

2. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów i Internetu w godzinach otwarcia biblioteki.

3. Na czas korzystania z komputerów i Internetu należy pozostawić u bibliotekarza dokument potwierdzający tożsamość.

4. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik wpisuje się do zeszytu, będącego bieżącym rejestrem korzystania z komputera.

5. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

6. Czas przebywania jednej osoby przy stanowisku komputerowym jest nieograniczony. W przypadku dużej liczby chętnych komputery będą udostępniane użytkownikom według listy zapisanych osób, jednorazowo maksymalnie przez jedną godzinę zegarową.

7. Dozwolone jest przegrywanie tylko na dyskietki zakupione u bibliotekarza (cena dyskietki – 2 zł.)

8. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wniesieniu opłaty, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki :
a) A 4 druk czarno- biały – 0,50 zł,
b) A 4 druk kolorowy (tekst, małe obrazki) – 0,70 zł,
c) A 4 druk kolorowy (kolor zajmuje ponad 50 % powierzchni arkusza) – 2,00 zł.

9. Użytkownikowi zabrania się :
a)    korzystania z komputera bez zgody i obecności bibliotekarza,
b)    instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
c)    spożywania i czytania treści pornograficznych,
d)    dewastowania sprzętu komputerowego.

Dodaj komentarz