Historia

Historia Biblioteki

1948 r. – powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Zalewie. Mieści się w Szkole Podstawowej i jest prowadzona przez Aleksandra Skrodzkiego.

1963 r. – biblioteka zostaje przeniesiona do drewnianego budynku, stojącego nad brzegiem jeziora Ewingi, w którym mieścił się Klub „Ruchu”. Lokal biblioteki liczył 34 m2. Kierownictwo objęła Jadwiga Tumas, kierownik Domu Kultury.

1965 r. – kierownikiem biblioteki została Ewa Antoniuk

1967 r. – bibliotekę przejęła Teresa Ratka, która do tej pory pracowała jako klubowa w Klubie „Ruch”. W początkowym okresie (listopad i grudzień 1967 r.) łączyła obowiązki klubowej i bibliotekarki.

1968 r. – Biblioteka Gromadzka obejmuje swoim działaniem Zalewo i okoliczne wioski oraz PGR-y poprzez sieć 15 punktów bibliotecznych (Bądki, Gajdy, Girgajny, Kupin, Matyty, Pozorty, Półwieś, Rąbity, Rudnia, Witoszewo, Zatyki, Bednarzówka, Barty, Mazanki, POM Zalewo).

9.XI.1979 r. – biblioteka w Zalewie ze względu na złe warunki panujące w budynku Klubu „Ruchu” zostaje tymczasowo zamknięta.

kwiecień 1980 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie wznowiła swoją działalność. Otrzymała lokal w budynku, w którym później mieścił się Gminny Ośrodek Kultury (przy drodze w stronę Morąga). Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia udostępniane czytelnikom i podręczny magazyn o łącznej powierzchni 70 m2.

30.IX.1982 r. –biblioteka na czas remontu budynku, w którym dotychczas się mieściła, zostaje przeniesiona do tzw. „baraku” w centrum Zalewa. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni ok. 80 m należące do PGR.

30.X.1990 r. – uroczyste pożegnanie Pani Teresy Ratka w związku z jej odejściem na emeryturę po 23 latach kierowania biblioteką. Jej obowiązki przejęła Pani Janina Fereniec, która od tej pory pracowała w filii bibliotecznej w Borecznie i jednocześnie pełniła funkcję kierownika biblioteki w Zalewie.

13-18.02.1991 r. – kolejna przeprowadzka. Biblioteka otrzymała lokal w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Zajmowała jedno pomieszczenie o pow. 60m2.

2001 r. – biblioteka zostaje połączona z Miejsko – Gminnym Domem Kultury.

2002 r. – w bibliotece zaczynają pojawiać się komputery z łączami internetowymi.

1.01.2004 r. – w życie weszła uchwała Rady Miejskiej w Zalewie o wyodrębnieniu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie ze struktur Miejsko – Gminnego Domu Kultury. Od tej pory placówka działa jako samodzielna instytucja kultury.

23.09.2004 r. – biblioteka po raz kolejny zmienia swoją siedzibę. Docelowo ma zająć pomieszczenie na piętrze modernizowanego budynku, należącego dawniej do GS przy
ul. Częstochowskiej 8, w którym od 2006 r. będzie miał również swoją siedzibę Urząd Miejski. Na czas remontu biblioteka przenosi się z M-GDK do małego pomieszczenia, mieszczącego się na parterze przy Gminnym Centrum Informacji.

17.05.2005 r. – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje lokal w centrum Zalewa na piętrze budynku przy ul. Częstochowskiej 8, w którym mieści się do dzisiaj.

30.08.2006 r. – na emeryturę odchodzi kierownik biblioteki Janina Fereniec. Jej następczynią zostaje Edyta Subotowicz.

2006 r. – rozpoczęta została komputeryzacja księgozbioru biblioteki głównej w Zalewie, mająca na celu elektroniczne wypożyczanie książek

2007 r. – filie w Jerzwałdzie i Borecznie zostają wyposażone w komputery wraz z dostępem do Internetu.

styczeń 2017 r. – biblioteka główna w Zalewie oraz jej filie przechodzą na elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczeń w systemie bibliotecznym MAK+

Dodaj komentarz