Czytak – odtwarzacz cyfrowych książek mówionych. Nowa usługa w bibliotece

Miło jest nam poinformować, że Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Nasza biblioteka wypożycza urządzenie osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Regulamin wypożyczania czytaka 4 – urządzenia do odtwarzania
cyfrowej książki mówionej

użyczonego Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie, zwanej dalej Biblioteką w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2021” dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 1

  1. Czytak 4, zwany dalej urządzeniem,  może być udostępniony bezpłatnie osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom z niepełnosprawnością, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku. Czytaka 4 może wypożyczyć jedynie czytelnik Biblioteki posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku.
  2. Czytelnik wypożyczający Czytaka 4 jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
  3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna (załącznik A do regulaminu).

§ 2

  1. Czytaka 4 wypożycza się na okres do 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka 4 pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowych książki mówionej dostępnych w Bibliotece.
  2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytaka 4, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
  3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka 4.
  4. Czytelnik nie może odstąpić Czytaka 4 innej osobie/instytucji.

§ 3

  1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka 4 Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
  2. Przy zwrocie Czytaka 4 bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny, jak również to, czy całość wypożyczonego zestawu jest kompletna.