Nowe laptopy w ramach projektu „Sieć na kulturę”

W ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie trafiły nowe laptopy. Przekazanie sprzętu to finał projektu realizowanego w ubiegłym roku przez naszą bibliotekę.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników, drugi – bezpłatne zajęcia  z dziećmi. Grupa 7 uczniów w wieku 10-14 lat uczestniczyła on line w warsztatach pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” obejmujących 15 dwugodzinnych zajęć. Dzieci zgłębiały wiedzę na temat popularnych narzędzi do pozyskiwania grafik i zdjęć, praw autorskich oraz zdobywały praktyczne umiejętności związane z projektowaniem wizualnym.

Po zakończeniu projektu, jego realizator – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała nieodpłatnie do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie 6 nowych laptopów. Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany  podczas zajęć organizowanych w naszej bibliotece.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).