Realizacja projektu „Sieć na kulturę” – cykl zajęć dla dzieci

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”. W ramach projektu dzieci w wieku od 10 do 13 lat uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zajęcia mają formę warsztatów online i odbywają się na platformie Microsoft Teams, bez wychodzenia z domu. Jest też możliwość przyjścia do biblioteki, z czego niektórzy chętnie korzystają.

Cykl zajęć obejmuje 31 godzin lekcyjnych. Do tej pory uczestnicy dowiedzieli się, jakie są możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Poznali dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów oraz zdobyli umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego.

Projekt „Sieć na kulturę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.