Zakochani w książce – konkurs online

 

REGULAMIN KONKURSU ON LINE
„ZAKOCHANI W KSIĄŻCE”

 

Organizator:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

Cel:

 • zwiększenie liczby polubień naszej strony w mediach społecznościowych;
 • zaangażowanie czytelników na naszych mediach społecznościowych;
 • zwiększenie zainteresowania wydarzeniem w bibliotece;
 • promocja czytelnictwa i naszej biblioteki.

 

Zasięg i termin:

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na portalu społecznościowym facebook pod adresem https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo w dniach od 12 lutego do 19 lutego 2021 r. (do godz. 14.00.)

 

Warunki uczestnictwa w zabawie:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca konto na facebooku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu.
 3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz na publikację jego zdjęcia konkursowego na stronie WWW, a także w materiałach promocyjnych biblioteki. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestników w dniach od 12 lutego do 19 lutego 2021 r. (do godz. 14.00.) w komentarzu pod postem informującym o zabawie „Zakochani w książce” samodzielnie zrobionych zdjęć swoich ulubionych książek.
 2. Jedna osoba może zamieścić jedno zdjęcie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.02.20121 r. w godz. od 14:00 do 15.00. Wyniki zostaną podane na facebooku na profilu biblioteki.
 4. Wygrywa ta osoba, której zdjęcie zdobędzie największą liczbę polubień.

 

Nagroda:

Nagrodą jest książka „Dwoje ludzi” Iwony Chmielewskiej oraz słodycze. Po ogłoszeniu wyników na fanpage Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, zwycięzca osobiście odbiera nagrodę w siedzibie biblioteki przy ul. Częstochowskiej 8 po wcześniejszym ustaleniu terminu jej odbioru lub jeśli nie ma takiej możliwości – nagroda będzie wysłana na wskazany przez zwycięzcę adres.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia.  Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia  konkursu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych skutkuje wykluczeniem uczestnika

z konkursu. Każdy z uczestników konkursu ma prawo  żądać  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.  Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com