Konkurs „Zgadnij gdzie jestem? – Twoja książka”

Zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do wzięcia udziału w zabawie „Zgadnij gdzie jestem? – twoja książka”. Jeśli znasz nasze miasteczko i chcesz wygrać książkę – ta zabawa jest dla Ciebie! W każdy wtorek i piątek, począwszy od 3 listopada między godz.10.00 – 11.00 na naszym Fanpage’u publikować będziemy zdjęcie „spacerującej książki”. Aby stać się jej właścicielem, należy pod zdjęciem w komentarzu określić szczegółowo miejsce, w którym znalazła się książka. Zabawa skierowana jest do osób pełnoletnich, a wygrywa ten, kto jako pierwszy zamieści komentarz z poprawną i wyczerpującą odpowiedzią.


Organizator:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, ul. Częstochowska 8.

Cel:

Promocja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz czytelnictwa.

Zasięg:

Miasto i gmina Zalewo

Termin:

Czas trwania zabawy – od 03 listopada do 04 grudnia 2020 r.

Publikacja poszczególnych zdjęć na Fanpage Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie będzie miała miejsce w każdy wtorek i piątek między godz.10.00 – 11.00.

Zasady zabawy – 4 kroki:

Krok 1 – W każdy wtorek OBSERWUJ Fanpage Biblioteki

Krok 2 – ODGADNIJ na podstawie zdjęcia „GDZIE NA SPACER?”

wybrała się książka

Krok 3 – Określ TO MIEJSCE i NAPISZ (nazwę ulicy, obiektu, miejsca) w komentarzu pod postem

Krok 4 – Jeżeli jako pierwszy/a poprawnie określisz „GDZIE NA SPACER?” wybrała się książka – WYGRYWASZ tę książkę

Nagroda:

Nagrodą jest książka ze zdjęcia w poście. Do wygrania jest 10 książek, w każdy wtorek i piątek inny tytuł.

Po ogłoszeniu wyników na Fanpage Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, zwycięzca osobiście odbiera nagrodę w siedzibie MGBP w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8 po wcześniejszym ustaleniu terminu jej odbioru.

Uczestnicy:

Zabawa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających konto na Facebooku.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Biorąc udział w  konkursie, uczestnik  wyraża  zgodę  na  warunki  regulaminu.
  2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie zastrzega sobie prawo do oceny poprawności każdej odpowiedzi uczestników zabawy.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia.  Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia  konkursu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych skutkuje wykluczeniem uczestnikaz konkursu. Każdy z uczestników konkursu ma prawo  żądać  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.  Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com