Ponowne otwarcie biblioteki

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących od 4 maja 2020 r. , wydana została zgoda m.in. o wznowieniu działalności bibliotek publicznych. Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r., decyzję o otwarciu biblioteki i jego terminie podejmuje kierownik w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. W związku z powyższym, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, po spełnieniu wymaganych warunków sanitarnych zapewniających ochronę zarówno pracowników jak i użytkowników decyzją kierownika zostaje ponownie otwarta z dniem 6 maja 2020 r.

Zachowując wymogi reżimu sanitarnego, działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie zostaje wznowiona z zastosowaniem następujących ograniczeń obowiązujących do odwołania:

1. Wznowiona zostaje działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz filii w Jerzwałdzie wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów zbiorów (książek, czasopism, filmów i audiobooków):

– biblioteka główna w Zalewie czynna jest od 6 maja 2020 r. w godzinach: od wtorku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 8:00 do 15:00 (przerwa techniczna w godz. 13:00 – 13:30),

– filia w Jerzwałdzie czynna raz w tygodniu (dokładny termin otwarcia zostanie podany w osobnym komunikacie).

2. Filia w Borecznie pozostaje nieczynna do odwołania.

3. Użytkownicy nie mają dostępu do półek. Są obsługiwani pojedynczo przy stoliku ustawionym przy wejściu do biblioteki. Pozostałe osoby oczekują na swoją kolej w holu.

4. W holu biblioteki może znajdować się max. 5 osób z zachowaniem odstępu 2 m.

5. W celu skrócenia czasu trwania wizyty oraz zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników zalecane jest:

– umówienie wizyty telefonicznie pod numerem telefonu 89 758 81 44 lub mailowo na adres bpzalewo@wbp.olsztyn.pl,

– złożenie zamówienia on-line przez konto czytelnika na stronie https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/1675

– przygotowanie listy książek do wypożyczenia.

6. W przypadku braku rezerwacji, zbiory proponuje oraz podaje bibliotekarz.

7.  W budynku obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek.

8. Prosimy o nie przychodzenie do biblioteki osób z wyraźnymi oznakami choroby, takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.

9. Wszelkich informacji udzielą pracownicy telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy biblioteki.

10. Obecne zasady działania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie mogą ulec zmianie. Wszelkie komunikaty będą publikowane na stronie www, na profilu biblioteki na Facebooku i w gablocie informacyjnej przy wejściu do biblioteki.

11. Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki