Akcja „Mała książka – wielki człowiek”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie już po raz drugi dołączyła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”! Zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat (rok urodzenia od 2013 do 2016) do jednej z naszych bibliotek (w Zalewie, Borecznie lub Jerzwałdzie) do odbioru wyjątkowej wyprawki czytelniczej.

Dzieci znajdą w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Wyprawki przysługują dzieciom już zapisanym do naszej biblioteki oraz tym, które jeszcze nie są naszymi Czytelnikami. W akcji mogą wziąć udział również te dzieci, które dostały wyprawkę w poprzedniej edycji, pod warunkiem, że ukończyły projekt, czyli otrzymały Dyplom Małego Czytelnika.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

Kampania jest realizowana przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”.

Więcej o projekcie na stronie http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/ oraz https://www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/

SAMSUNG CSC