Klub Mam

„Kto ty jesteś? Polak mały” to słowa znane polskim dzieciom od ponad stu lat. Wiersz napisany przez Władysława Bełzę w 1900 roku, kiedy to na mapie nie było państwa polskiego, jest wciąż aktualny i potrzebny, uczy szacunku i miłości do Ojczyzny. Nie mogło więc go zabraknąć na ostatnim spotkaniu Kubu Mam, nawiązującym do Święta Niepodległości.