MGBP w programie Orange dla bibliotek

orangeMiejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie przystąpiła w 2015 roku do kolejnej i zarazem ostatniej edycji programu „Orange dla bibliotek”, realizowanego przez Fundację Orange. Dzięki udziałowi w programie nasza biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 1.460,94 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i filiach.

Otrzymana w ramach programu dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu użytkownikom biblioteki głównej w Zalewie oraz filii w Jerzwałdzie w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. oraz na częściowe pokrycie kosztów oprogramowania antywirusowego.

Celem programu „Orange dla Bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w naszych bibliotekach: w Zalewie, Jerzwałdzie i Borecznie.

orange