Powiatowy Konkurs Plastyczny

plakat pl
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz uczniów klas I-III do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym na najładniejszą zakładkę do ulubionej książki. Zakładki należy dostarczyć indywidualnie lub poprzez szkołę do biblioteki publicznej w Zalewie lub jej filii Borecznie oraz Jerzwałdzie w terminie do 21 maja. Komisja powołana przez MGBP w Zalewie wybierze po 5 zakładek z każdej kategorii wiekowej i prześle je do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Najładniejsza zakładka

do wspólnie przeczytanej książki”

 

Pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego – Marka Polańskiego

 

 

Organizatorzy

 

Organizatorzy Konkursu: 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie oraz biblioteki publiczne  powiatu iławskiego:

Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzienicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ząbrowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemianach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ławicach

Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu;

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach;

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Susz oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie.

 

 

Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do wszystkich grup wiekowych przedszkolaków  oraz uczniów klas I-III szkół  podstawowych powiatu iławskiego.

 

Cel

Celem konkursu jest propagowanie głośnego czytania wśród najmłodszych.  Poprzez stworzenie zakładki do wspólnie przeczytanej ulubionej książki, chcemy wytworzyć wśród dzieci  i rodziców, pozytywne skojarzenia z literaturą. Konkurs łączy bowiem przyjemność czytania z radością tworzenia. Celem konkursu jest rozbudzanie  kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem oraz budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Konkurs uczy także szacunku do książki.

 

Nagrody

Jury zostanie powołane przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. W jego skład wejdą bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu iławskiego.

Jury wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce w 7 kategoriach wiekowych:

 

dzieci do lat trzech

dzieci czteroletnie

dzieci pięcioletnie

dzieci sześcioletnie ( „zerówka”)

 

uczniowie klasy I szkoły podstawowej

uczniowie klasy II szkoły podstawowej

uczniowie  klasy III szkoły podstawowej

 

Zwycięzcy otrzymają nagrody.    Ponadto zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.ilawa.pl) oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej i bibliotekach publicznych powiatu iławskiego. Zwycięskie zakładki będą wykorzystane przez Miejską Bibliotekę  Publiczną w Iławie  jako projekt zakładki do książki.

Decyzje Jury są ostateczne.

 

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie dowolną techniką plastyczną zakładki do ulubionej książki. Praca musi być wykonana samodzielnie!  W przeciwnym przypadku Jury ma prawo odrzucić zgłoszoną pracę.

Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.

Zwycięskie zakładki będą wykorzystane przez Miejską Bibliotekę  Publiczną w Iławie  jako projekt zakładki do książki.

 

Organizator  zastrzega sobie  prawo  do ekspozycji  i publikacji  nagrodzonych  i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody Autorów.

 

Termin  i miejsce złożenia prac

Konkurs ma przebieg dwuetapowy.

 

I etap

Zakładki należy dostarczyć indywidualnie lub drogą pocztową do najbliższej biblioteki publicznej:

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie ,

Gminnego  Ośrodka Kultury w Lasecznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzienicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ząbrowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemianach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ławicach,

Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu,

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach,

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie,

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz,

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego  w Lubawie.

 

 

 

 

Biblioteki powiatu iławskiego spośród nadesłanych prac wybiorą po 5 zakładek  z każdej kategorii wiekowej, czyli w sumie 35 prac. Następnie wybrane prace przekażą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

 

Miejska  Biblioteka Publiczna w Iławie                                        – 35 prac

Gminny Ośrodek Kultury  w Lasecznie                                       – 35 prac

Gminna Biblioteka Publiczna w Lasecznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzienicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ząbrowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemianach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ławicach

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu               – 35 prac

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach                              – 35 prac

Miejsko – Gminnej Biblioteka Publiczna w Zalewie                               – 35 prac

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Susz                                               – 35 prac

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teofila Ruczyńskiego  w Lubawie   – 35 prac

 

    W załączniku  przesyłamy kody,  prosimy o naklejenie  kodu  bezpośrednio  na zakładkę  oraz  na  metryczkę  jej autora.

    Metryczka zawiera następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę lub grupę przedszkolną, adres przedszkola lub szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela. Prosimy o uważne i dokładne uzupełnienie metryczki.

 

Biblioteki publiczne powiatu iławskiego prosimy o przesłanie prac plastycznych  do  MBP w Iławie do 29 maja 2015 r.   

 

                                                              II etap

 

Powołane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie  Jury spośród tych wybranych 245 prac wyłoni 21 nagrodzonych  zakładek: pierwsze, drugie i trzecie miejsce w  każdej  z 7 kategorii wiekowej.

Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Zwycięskie zakładki będą wykorzystane przez Miejską Bibliotekę  Publiczną w Iławie  jako projekt zakładki do książki.

 

Na kopercie prosimy dopisać: konkurs plastyczny!

 

 Metryczkę  i Regulamin Konkursu  można znaleźć także na stronie internetowej MBP w Iławie: www.biblioteka.ilawa.pl.   Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy  –  tel. 89 649 16 19  w godzinach 7:00-15:00.

 

 Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody Uczestnika      (jego prawnych opiekunów ) na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych  w celach związanych z Konkursem. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu. Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  uczestników  konkursu będzie  Organizator.

Przekazując pracę na konkurs  Uczestnik (jego prawni opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na stronach internetowych Organizatorów oraz pokazanie pracy podczas wystawy w siedzibach Organizatorów, a także  do wykorzystania nagrodzonych zakładek  przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Iławie jako projektu zakładki do książki.

 

Autorów  zwycięskich  prac powiadomimy telefonicznie o wygranej.

 

Wręczenie nagród  nastąpi 12.06.2015 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!