Konkurs plastyczny „W zaczarowanym świecie”

Scan0004

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. 

„W ZACZAROWANYM ŚWIECIE”

 

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie.

2. Cel konkursu

 • kształcenie umiejętności organizacji pracy i posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.

3. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”), do grupy „starszaków” z Przedszkola Miejskiego w Zalewie oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z gminy Zalewo.

 4. Nagrody 

Jury zostanie powołane przez  Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalewie.  Jury wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz ewentualne wyróżnienia w 4 kategoriach wiekowych:

1) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz „starszaki” z przedszkola,

2) uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej,
3) uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej,

4) uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej.

5. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w dowolnej technice, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka i inne na jeden z niżej podanych tematów:
1) Po drugiej stronie tęczy
2) Moja kosmiczna wyprawa
3) Podwodny świat
4) Mój bajkowy przyjaciel

Praca musi być wykonana samodzielnie. W przeciwnym przypadku Jury ma prawo odrzucić zgłoszoną pracę.  Jedno dziecko może wysłać na konkurs tylko jedną pracę.

5. Kryteria oceny pracy plastycznej

 • zgodność z tematem,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
 • estetyka wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.

7. Opis pracy

Opis pracy na odwrocie powinien zawierać: wybrany temat, imię i nazwisko autora pracy, klasa/grupa/oddział oraz nazwę szkoły, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna.

8. Przebieg konkursu

Wykonane prace należy dostarczyć osobiście lub poprzez szkołę/przedszkole do  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie w terminie do 21 maja 2015 r. Najciekawsze prace
(z podziałem na kategorie wiekowe) zostaną nagrodzone ufundowanymi przez organizatora nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Żeglarskiego Dnia Dziecka na Ewingami w dniu 30 maja 2015 r.

9. Pozostałe informacje

 • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu
 • dane osobowe pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim,
 • organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej.

Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału.