Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 45+

IMG_7473We współczesnym świecie obsługa komputera jest niezwykle przydatną umiejętnością w codziennym życiu. Niestety grono osób, które nie miało z nim kontaktu, jest nadal spore. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszła Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, biorąc udział w projekcie „Internet bez granic”

Program obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z usług internetowych skierowanych do osób w wieku 45+. W pierwszej edycji szkoleń pod hasłem „Nie bój się myszy!” wzięło udział 12 osób. Zajęcia prowadzone były w siedzibie biblioteki publicznej w Zalewie przez zewnętrznych trenerów metodą warsztatów połączoną z ćwiczeniami praktycznymi. Warsztaty trwały 6 dni po 4 godziny, a ich program był dostosowany do potrzeb osób nie posiadających umiejętności korzystania z Internetu. Kursanci szybko opanowali podstawową wiedzę na temat komputera i doświadczyli,  jakie korzyści przynosi mobilna technika i sieć internetowa. Każdy uczestnik otrzymał pomoce naukowe, a na zakończenie zajęć certyfikat nabycia umiejętności cyfrowych. Dodatkowo po szkoleniu każdy uczestnik mógł skorzystać z darmowych konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym  kursem komputerowym  informujemy, iż przewidziane są kolejne edycje warsztatów, które odbędą się w bibliotekach w Zalewie i Jerzwałdzie. Zapisów można dokonać osobiście w w/w bibliotekach oraz pod nr telefonu 89 758 81 44 (biblioteka w Zalewie) lub 89 758 44 22 (biblioteka w Jerzwałdzie).

Program „Internet bez granic” realizowany jest w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie”. Szkolenia prowadzone są przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. we współpracy z Orange Polska S.A.