Udział w uroczystości 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

W poniedziałek 29 października 2012 r. pracownicy MGBP w Zalewie oraz filii w Jerzwałdzie i Borecznie wzięli udział w uroczystych obchodach 65-lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, która dla bibliotek z powiatu iławskiego pełni rolę biblioteki powiatowej.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście, którzy złożyli gospodarzom gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych lat pracy. Jubileusz był doskonałą okazją do złożenia podziękowań instytucjom i osobom, które współpracowały z biblioteką, wspierały ją organizacyjnie lub materialnie. Podczas uroczystości uhonorowano wyróżniających się pracą bibliotekarzy Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Złożono również podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz środowiska czytelników i bibliotekarzy emerytowanym pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.