Historia pisma w Borecznie

W środę 16 maja 2012 r. nasza biblioteka ponownie zaprosiła Cecylię Makiewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Iławy, która w kwietniu przeprowadziła zajęcia z dziećmi z Zalewa na temat historii pisma.

Tym razem w specjalnej lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej z Boreczna. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół w Borecznie, gdzie ma swoją siedzibę filia MGBP w Zalewie. Na początku spotkania dzieci pod opieką wychowawczyni Danuty Gradys obejrzały prezentację multimedialną na temat powstania i rozwoju pisma.

Następnie rozpoczęła się część warsztatowa, która wzbudziła wśród dzieci ogromne zainteresowanie. Uczniowie mieli okazję pisać na maszynie do pisania oraz odwzorować pędzlem znaki pisma chińskiego. Można również było pisać gęsim piórem oraz lepić tabliczki gliniane. Wykonane przez siebie „dzieła” dzieci  zabrały na pamiątkę.