ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia obchodzonego na całym świecie 25 listopada biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Warunkiem udziału było wykonanie portretu misia dowolną techniką. Na konkurs wpłynęło 45 pięknych prac, wykonanych różnymi technikami.

Komisja w składzie: Krystyna Milczarek Sekretarz Gminy oraz Anna Grzeszczak kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Zalewie oceniała prace z podziałem na trzy kategorie wiekowe.

Nagrody główne zostały przyznane następującym osobom:

w kategorii wiekowej 3-4 lata:
Nikola Wojtkun

w kategorii wiekowej 5-6 lat:
Kewin Kalinowski
Oliwia Makowska
Roksana Małkowska
Mateusz Szawko

w kategorii wiekowej 7-9 lat:
Zuzanna Dzięcioł
Radek Śladowski

W piątek 9 grudnia 2011 r. odbyło się podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki z imienną dedykacją oraz słodkie upominki. Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkie prace konkursowe można oglądać na wystawie w bibliotece.

Dodaj komentarz