O finansach w bibliotece – pierwsza tura za nami

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie pierwsza grupa uczestników z sukcesem zakończyła cykl bezpłatnych spotkań z edukacji ekonomicznej „O finansach w bibliotece”. Jest to VI edycja projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim, do którego biblioteka przystąpiła po raz pierwszy.

Szkolenie skierowane było do osób w wieku 50+ i obejmowało pięć spośród dziecięciu wybranych przez uczestników modułów, takich jak bankowość elektroniczna, bezpieczne finanse w sieci, e-zakupy, dziedziczenie i zarabianie na emeryturze. Spotkania prowadzone były przez bibliotekarzy w oparciu o kurs e-learningowy, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności obsługi komputera i Internetu. Kursanci aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dzielili się swoimi doświadczeniami, chętnie wykonywali zadania i czerpali wiedzę garściami.

Na ostatnim spotkaniu otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, pakiet dodatkowych materiałów oraz drobny upominek. Był też czas na podsumowanie. Kursanci podkreślali zalety projektu, który dał im możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji finansowej, przyczynił się też do integracji i był sposobem na miłe i pożyteczne spędzenie czasu. Miłą niespodzianką był wiersz napisany przez jedną z uczestniczek dla nas – bibliotekarzy prowadzących te szkolenia. Jeszcze raz dziękujemy!