O znaczkach, listach i pracy na poczcie

„Całe Zalewo czyta dzieciom” to cykl spotkań organizowanych przez naszą bibliotekę od wielu już lat. To spotkania, podczas których mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele różnych zawodów lub osoby mające ciekawe hobby czytają dzieciom bajki, a następnie opowiadają o swojej pracy. Akcja ta wpisuje się w ogólnopolską kampanię, mającą zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom. Tym razem nasze zaproszenie do czytania i opowiadania o swoim zawodzie przyjęła Pani Beata Szafran, pracownik Urzędu Pocztowego w Zalewie.

Spotkanie odbyło się z okazji obchodzonego w październiku święta pracowników Poczty Polskiej oraz Dnia Znaczka Pocztowego. Dzieci z oddziałów „zerowych”, które przyszły do nas na spotkanie, wysłuchały wiersza Juliana Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” czytanego przez naszego gościa, a następnie dowiedziały się, co tak naprawdę dzieje się z listem po wrzuceniu go do skrzynki pocztowej, co można oprócz nadawania przesyłek zrobić na poczcie, kto to jest filatelista, co zawiera adres oraz jak wygląda praca listonosza. Dzieci oglądały prawdziwe znaczki pocztowe, po czym samodzielnie wykonały swój znaczek i po naklejeniu go na kopertę i ostemplowaniu przez Panią z poczty wrzucały swoje listy do skrzynki. Na zakończenie Pani Beata wręczyła dzieciom tajemniczą paczkę zaadresowaną do nich. Była to paczka z cukierkami, która bardzo ucieszyła wszystkie dzieci.