Szkolenia komputerowe „Internet bez granic”

SAMSUNG CSCW piątek 30 stycznia zakończyła się czwarta i zarazem ostatnia edycja bezpłatnego kursu komputerowego dla osób w wieku 45+, zorganizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalewie w ramach programu „Internet bez granic”. Warsztaty prowadzone były przez zewnętrznych trenerów, a ich program był dostosowany do potrzeb osób nie posiadających umiejętności korzystania z Internetu. 

Ogółem w czterech edycjach szkoleń zorganizowanych w bibliotece w Zalewie oraz w filii w Jerzwałdzie w okresie od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r. wzięło udział 45 mieszkańców gminy Zalewo.

Ostatnią edycję kursu ukończyło 13 osób. Program obejmował m.in. zapoznanie z obsługą komputera, zapoznanie z możliwościami edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, surfowanie w sieci oraz komunikację elektroniczną. Każdy uczestnik otrzymał pomoce naukowe, a na zakończenie zajęć certyfikat nabycia umiejętności cyfrowych.

Program „Internet bez granic” realizowany jest w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie”. Szkolenia prowadzone są przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. we współpracy z Orange Polska S.A.