Koncert życzeń

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie wzięła udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, mającej zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z Internetu. W tym celu zorganizowaliśmy we wtorek 19 marca 2013 r. wyjątkowe spotkanie pod hasłem „Koncert życzeń” dla osób dorosłych i starszych w wieku powyżej 50. roku życia, mające zachęcić ich do wspólnego odkrywania możliwości Internetu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać zasoby serwisu You Tube, wyszukać oraz wysłuchać  ulubionych piosenek, a nawet wspólnie je odśpiewać. Można było także wziąć udział w „internetowym karaoke”, a przy okazji podzielić się z innymi wspomnieniami czy anegdotami związanymi z ulubioną piosenką. Na zakończenie wszyscy uczestnicy samodzielnie zarejestrowali swój udział w internetowym liczniku akcji „Tydzień z Internetem 2013”.

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć organizacji Telecentre-Europe, mająca na celu przybliżyć różnorodne możliwości Internetu osobom, które do tej pory z niego nie korzystały. W poprzednich dwóch edycjach (2011, 2012) udział wzięło ponad 250 tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów, w tym 15 tysięcy osób z Polski. Kampanię aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej.