Spotykamy się już od 3 lat

Pierwsze spotkanie „Piątkowego Klubu Mam” działającego przy naszej bibliotece miało miejsce w lutym 2009 roku, w związku z tym przyszedł czas na krótkie podsumowanie.

Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w piątek 8 marca 2013 r., wszyscy uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą 3-letnią działalność klubu. W tym czasie biblioteka zorganizowała 26 spotkań, które trwały w sumie 65 godzin, w spotkaniach wzięło udział 35 matek (w tym jeden tatuś i babcie), 43 dzieci, którzy łącznie odwiedzili  nas 322 razy.

Podczas ostatniego spotkania dzieci obejrzały slajdy oraz wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, a następnie wzięły udział w zajęciach plastycznych. Efektem zajęć były kolorowe postacie, przedstawiające bohaterów wiersza.

Spotkania są otwarte dla wszystkich i odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17.00. Na najbliższe zapraszamy 12 kwietnia 2013 r.