Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń”

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”.

.


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie.

2. Cel konkursu

 • kształcenie umiejętności organizacji pracy i posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.

3. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci w następującym wieku:
a) od 5 do 8 lat (I kategoria)
b) od 9 do 12 lat (II kategoria)

4. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka i inne.

5. Kryteria oceny pracy plastycznej

 • zgodność z tematem,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
 • estetyka wykonanej pracy,
 • wkład pracy własnej.

6. Opis pracy

Opis pracy na odwrocie powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

7. Przebieg konkursu

Konkurs plastyczny trwa od 22 czerwca do 10 sierpnia 2012 r. Wykonane prace należy dostarczyć osobiście do  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie w terminie do 10 sierpnia 2012 r. Najciekawsze prace (z podziałem na kategorie wiekowe) zostaną nagrodzone ufundowanymi przez organizatora nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia.

8. Pozostałe informacje

 • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu
 • dane osobowe pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim,
 • organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej.

Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału.